بسم الله النّور

امام خامنه ای در بیاناتشان در دیدار با خانواده شهدای هفتم تیر فرمودند:

ملّت عزیز ایران، امروز به پیام شهیدان نیازمند است؛ احتیاج به این پیام دارد. ملّت ما احتیاج دارد به این پیام امیدبخش، این پیام افشاگر، این پیام سرشار از ابتهاج معنوی و روحیّه‌ی معنوی که شهدا به ما میدهند. و ملّت، مدیون شهدا است و مدیون شما خانواده‌های شهدا است؛ همه مدیونیم. آن کسانی که این را کتمان کنند، آن کسانی که حاضر نیستند نام شهیدان به عظمت برده بشود و هرجا نام شهیدی برده بشود یا نام شهدا برده بشود و تجلیلی از شهدا بشود کأنّه به آنها دارند زخم میزنند، اینها بیگانگان از مصالح این ملّتند؛ اینها اجنبی‌اند؛ حالا شناسنامه‌[شان‌] ایرانی است امّا در واقع اجنبی‌اند؛ اینها با ملّت ایران یک‌رو و یک‌دل نیستند.

 

یکی از این اجنبی ها جناب محمود سریع القلم استاد دانشگاه شهید بهشتی است که هر جا می رود خود را استاد دانشگاه ملی (National uniiversity) معرفی می کند! و شرمش می آید خود را استاد دانشگاه شهید بهشتی معرفی کند!

http://bayanbox.ir/view/6688952644325492807/5.jpg

http://bayanbox.ir/view/8610403701196130803/2.jpg

http://bayanbox.ir/view/729108269539228123/3.jpg

http://bayanbox.ir/view/5637084598751138666/1.jpg

http://bayanbox.ir/view/2841179374025909827/4.jpg

http://bayanbox.ir/view/7680744460676586738/6.jpg