بسم الله النّور

1- تأکید ویژه امام خامنه ایحفظه الله در این چند ماه اخیر انقلابی ماندن است و این عبارت را تقریبا در تمام دیدارها تکرار کردند.

انقلابی‌گری یعنی «عادلانه، خردمندانه، دقیق، دلسوزانه، منصفانه، قاطعانه و بدون رودربایستی عمل کردن».۱۳۹۵/۰۴/۰۹ 

 

2- ماجرای افشای حقوق های نجومی برای نظام دو رو دارد، یکی نشان دادن اقتدار نظام در برخورد و کنترل آن و دیگری زیر سوال بردن اصل نظام. دشمن برای بخش دوم برنامه ریزی دقیقی داشته است تا به مردم این گونه القا شود که اصل نظام در برقراری عدالت ناکارآمد است و ربطی به این دولت و آن دولت ندارد. تلاش جریان معاند اسلام در ایران در چند وقت اخیر در تمامی عرصه ها نشان دادن ناکارامدی کل نظام است نه دولت ها.

در ماجرای فیش های حقوقی هم امام خامنه ایحفظه الله هم بارها به این موضوع اشاره کردند:

 البتّه این را هم توجّه داشته باشید، دشمنان نظام اسلامی میخواهند از این قضیّه یک مستمسکی علیه نظام اسلامی درست بکنند. اینها یک عدّه‌ای هستند که در قبال مجموعه‌ی مدیران و کارکنان دستگاه‌‌های مسئول که با پاکی و صداقت دارند کار میکنند عدّه‌ی زیادی نیستند، امّا همین کمشان هم مضر است، همین کمشان هم عیب است؛ این عیب را بایستی برطرف کرد. ما آسیب‌های ناشی از فقر را شناخته‌ایم، روی آنها برنامه‌ریزی میکنیم، درباره‌ی آنها جلسه میگذاریم، امّا آسیب‌های ناشی از مستی اشرافی‌گری را کأنّه درست نمی‌شناسیم؛ وقتی اشرافی‌گری، اسراف، و تجمّل در جامعه وجود داشته باشد و ترویج بشود، این قضایا به دنبالش پیش می‌آید و به وجود می‌آید و همه دنبال این هستند که یک طعمه‌ای به دست بیاورند و خودشان را از آن سیر کنند، شمکها را از این مالهای حرام پُر کنند. با این پدیده بایستی با جدّیّت مقابله بشود؛ مسئله‌ی عزل کردن و برکنار کردن و برگرداندن آنچه از بیت‌المال به صورت نامشروع خارج شده است، این را در دستور قرار بدهند. این وظیفه‌ی همه است؛ مردم نسبت به این مسئله اهمّیّت میدهند و اگر چناچه این قضیّه اتّفاق نیفتد و دنبال‌گیری نشود، اعتماد مردم به نظام کاسته میشود که این فاجعه‌ی بزرگی خواهد بود. بایستی با اقدام جدّی، اعتماد مردم را حفظ کرد. امیدواریم خدای متعال به همه‌ی مسئولین توفیق عنایت کند.۱۳۹۵/۰۴/۱۶

عید سعید فطر بر همه شما مبارک.