بسم الله النّور

و روی امیرالمؤمنین علیه السّلام: القلوب أربعة: صدر، و قلب، و فؤاد، و لبّ؛

فالصدر موضع الإسلام. أَ فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ‏،

و القلب موضع الإیمان: أُولئِکَ کَتَبَ فِی قُلُوبِهِمُ الْإِیمانَ‏،

و الفؤاد موضع المعرفة: ما کَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأى‏

و اللبّ موضع الذّکر: وَ لِیَذَّکَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ‏1

اگر بخواهیم در یک کلمه انسان را تعریف کنیم باید او را به قلبش معرفی کنیم. قلب موضع همه ی حالات، تمایلات، حب و بغض، کفر و ایمان، شک و یقین انسان است. و جایگاهش انقدر والاست که حضرت ابراهیم در دعای خویش در محضر پروردگار تنها توشه ی ماندگار در آخرت را «قلب سلیم» می دانند.

و لا تخزنی یوم بعثون

یوم لا ینفع مال و لا بنون

الا من اتی الله بقلب سلیم2

 

عید غدیر بر همه ی شما مبارک.

پ.ن 1: امروز سال سوم افتتاح «راه و بی راه» است به سال قمری. «راه و بی راه» سه سال پیش در روز عید غدیر شروع شد. هدف از نگارش هم تبیین همان راه و بی راه بوده است بیشتر برای خودم تا دیگران. قصور و تقصیرهای نویسنده این مطالب را و این که گاهی وقتتان گرفته شد برای خواندن مطالبی که شاید برایتان مفید نبود، را به بزرگواری خود ببخشید.

پ.ن 2: در مواضع و زمان های استجابت دعا برای قلب سلیم خود و دیگران دعا کنید.

التماس دعا


1- تحریر المواعظ العددیة ص 337

2- سوره شعراء آیات 87 تا 89