یا خیر الماکرین

1-مروری بر چهارصد سال جنایات بریتانیای کبیر

2- نگاهی به کارنامه سراسر دخالت و خیانت انگلیس در ایران

3-از قتل امیرکبیر تا تجزیه ایران؛بخش کوچکی از جنایات انگلیس علیه کشورمان

4- یک محقق: توطئه های انگلیس نباید از حافظه تاریخی ملت ایران پاک شود

 

از دولتی که رئیسش انگلیس درس خوانده و عمده ی کابینه اش هم!

انتظاری جز این نمی توان داشت!

 

اما «و مکروا و مکرالله والله خیرالماکرین»