بسم الله النّور

این کلیپ را ببینید.

دریافت
حجم: 11.6 مگابایت
 

بعد هم این لینک را ...

شهادت زن باردار فلسطینی در حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی

 

انقدر این مدت درد زیاد بود که انسان نمی داند کدامش را بنویسد.

دست دادن با شیطان را

یا پاسخ به منتقدانشان را

گل کاشتن های نمایندگان و رئیس مجلس را

یا تند شدن لحن امام خامنه ای و بر زمین ماندن حرف هایشان را

انسان ترجیح می دهد در این شرایط فقط بی صدا فریاد کند ...

 

ما یک آشنایی داریم که به واسطه شغلش سفرهای زیادی به خارج از کشور می رود. می گفت یک بار مجبور شدم با یک صهیونیست دست بدهم و پس از دست دادن انقدر کدورت بر وجودم نشست که نمی دانستم چه طور آن را برطرف کنم. راستی جناب ظریف حال شما چه طور بود پس از دست دادن با شیطان بزرگ؟!