بسم الله النّور

 

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِی کَبَدٍ

به راستى که انسان را در رنج آفریده‏ ایم .﴿البلد، 4﴾

برای دریافت سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید

آهن را، فولاد را، طلا را و هرچیز گرانبهایی را بخواهند خالص کنند حرارتش می دهند، داغش می کنند انقدر گرمایش می دهند تا خالص شود تا به جز جز بیافتد و جزع و فزعش به آسمان بلند شود.

آن موقع است که می توان قالبش زد و به شکل دلخواه درآورد.

این فرآیند، آیت ربوبیت «رب» است در ارتباط با «عبد».

خدا خمیر مایه ی آفرینش ما را از همان ابتدای خلقت در رنج پیچیده است، تولدمان با گریه است، سیر زندگیمان هم با درد است و رنج

و زمان مرگ هم با درد از دنیا منتقل می شویم به عالم پس از مرگ.

خدا در طول حیاتمان ما را داغ میکند، داغ می زند، می سوزاندمان، انقدر که خالص شویم، انقدر که خریدنی شویم و خودش بشود مشتریمان

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ...

البته یک قانون کلی هم وجود دارد

گوهر هرچه گرانبها تر باشد باید بیشتر به آتش کشیدش، سوزاندش، داغش زد تا خالص شود،

منش بریزد، همه اش او شود.

بت نفسش بشکند و بشود خلیفه الله.

آن چه از او دیده می شود خدا باشد نه خودش.

وقتی ذوب شدیم به دست ربوبیت رب العالمین

آن وقت است که می توان قالبمان زد

به قالب بندگی در بیاییم و شایسته ی دریافت عنوان «عبد» از محضر «رب» بشویم.

تا داغ ندیده ایم، حرارتمان نداده اند، سفتیم و سنگ و ناخالص

تا ذوب شویم ، فرآیند دردناک است اما ارزشش را دارد

برای به قالب و شکل بندگی درآمدن.

این مرحله تازه ابتدای اسلام است، که هر چه او گفت بی چون و چرا بنده وار بگوییم «چشم» خدای من

خدایی که از همه چیز من آگاهی و میدانی چگونه باید خالصم کنی برای خودت

برای خود خودت...

خدایا خالصمان کن برای خود خودت...

 

به شرط توفیق و حیات ادامه دارد ان شاء الله

التماس دعا

 

پ.ن: در سختی های زندگی حتما دعای 22 صحیفه ی سجادیه را بخوانید. دعای عجیبی است و جز از کلام معصوم بر نمی آید. در این دعا رزق هایی از خداوند خواسته می شود که اهمیت فقدانش را در زمان سختی می توان با طلبشان فهمید. یعنی هر کدام از این رزق ها را در زمان سختی نداشته باشیم آفتی است در زمان عسر که اگر این رزق ها را خداوند عنایت کند می شود ان مع العسر یسرا. حتی اگر در عافیت هم هستید یک نگاه به این دعا و معانیش بیاندازید.

(این دعا را باید داد به روانشناسان و بهشان فهماند که چه طور باید فرد نگرانِ در عسر را از شرایطش نجات داد. راه این هاست نه تئوری های روانکاوی فرویدی!)