بسم الله

حال کسی که امروز رفته به تشییع شهید

اما دیر...

هم در رفتن

هم در رسیدن

و وقتی هم که رسید گفتند شهید را بردند...

و باز رفت که برسد

رفت و نرسید...

شبیه جاماندگان از کربلاست

که وقتی رسیدند

گفتند حسین شهید شد

جرم این افراد تأخیر بود...

لینک مرتبط: طرماح جامانده از کربلا