بسم الله النّور

مردان خدا جان می دهند در راه حق

و ما «جان دادن» را تایپ می کنیم!

تایپ میکنیم این همه ادعا را

انتظار شهادت هم داریم!

واقعا چه کرده ایم برای اسلام؟

شیخ زکزاکی

 

لینک های مرتبط:

1- نمی خواهم در نیجریه باشم ...

2- شیخ ها و سید ها

3- خون طلب دارد! "

4- قصاب نیجریه

5- برسد به دست شیخ زکزاکی "

6- بلال، جون، زکزاکی