بسم الله النّور

آیت‌الله حائری شیرازی رضوان‌الله‌علیه: «تحمل عمل جرّاحی در حالت هوشیاری محال است. باید بیمار را بی حس یا بی‎هوش کنند تا در حالی که توجهش به دردقطع شده و عمل انجام شود.
جان کندن سخت‎تر از عمل جراحی است، چون در لحظۀ مردن، انسان از جلد خودش بیرون می‎آید.
برای این‎که انسان سختی جان کندن را احساس نکند، باید در یک حالت بی‌هوشی یا لااقل بی‎حسی نسبت به دنیا باشد.
 این همان مستی است که عرفان می‎گویند.»

پ.ن: یعنی انسان پیش از مرگ باید از دنیا قطع تعلق کند، زیرا هنگام مرگ تعلقات دنیوی موجب سختی جان کندن خواهد شد.