بسم الله النّور

بدان که از منازل سیر حبّی وجودی در قوس نزولی به لیل و لیالی تعبیر می شود و در قوس صعودی به یوم و ایام تعبیر می گردد.

پس عصمة الله الکبری حضرت فاطمه همان گونه که لیلة القدر است همچنین یوم الله نیز می باشد. و انسان کامل در عصر محمدی وعاء حقایق قرآن است. اگر خواهی چنین بگو انسان کامل قرآن ناطق است.

پس یازده قرآن ناطق از این شب مبارکه ای که شب قدر است و مادر امامان است، نازل شده است.

پس بفهم آن گاه در سخن حق سبحان تدبر نما که به پیغمبر اکرم فرمود: «ما به تو کوثر را بخشیدیم.»

 

خواندن این مقاله هم خالی از لطف نیست: فاطمه زهرا علیها السلام سرّ لیلة القدر

 

منبع: ممدالهمم در شرح فصوص الحکم، علامه حسن زاده آملی

التماس دعا