بسم الله النّور

 

شاهکارهای دولت بی تدبیری و نا امیدی انقدر از حد گذشته است که آدم نمی داند از کجایش بنویسد!

از مذاکره باشیطانش!

یا برچسب بی سوادی و دلواپسی منتقدانش!

آخر امام خمینی هم دلواپس این انقلاب بودند که میراث انبیاء و ائمه بود.

امام خامنه ای هم نگرانند برای این انقلاب

و عماران نباید بگذارند دوباره جام زهری به امام امّت نوشانده شود.

نباید...

 

علی الحساب این لینک را ببینید

دانستن حق ماست آقای رئیس جمهور

 

دانستن حق ماست، آقای رئیس جمهور!

دانستن حق ماست، آقای رئیس جمهور!دانستن حق ماست، آقای رئیس جمهور!