بسم الله النّور

.

قال الصّادق علیه السّلام‏: البلاء زین المؤمن و کرامة لمن عقل، لانّ فی مباشرته و الصّبر علیه و الثّبات عنده، تصحیح نسبة الایمان‏
حضرت امام صادق علیه السّلام مى‏فرماید که: بلاهاى دنیا از بابت فقر و مرض و مصیبت و امثال این‏ها، زینت مؤمن است و عزّت است از براى مؤمن در دنیا، و این معنى واضح است از براى صاحبان عقل، چه در مباشرت بلا و صبر بر بلا و ثبات در بلا و عدم تزلزل و اضطراب در هنگام ورود بلا، دلیل قوّت عقل و کمال ایمان است.

منبع: شرح مصباح الشریعة / ترجمه عبد الرزاق گیلانى ؛ ص544