بسم الله النّور


عند تعاقب‏ الشّدائد تظهر فضائل الإنسان.
در هنگام پیاپى آمدن سختى‏‌ها آشکار گردد فضیلت‌هاى انسان

عند نزول المصائب و تعاقب النّوائب تظهر فضیلة الصّبر.

در هنگام فرود آمدن مصیبت‌ها و پى در پى رسیدن ماتم‌ها فضیلت صبر و شکیبایى آشکار گردد.

منبع: غرر الحکم و درر الکلم ؛ ص454