بسم الله النّور

اگر خدا را بشناسیم و او را بزرگ بدانیم، همه مسائل زندگیمان حل می شود.

بسیاری از مشکلات ما ناشی از خدا نشناسی هایمان است.

این مجموعه مطالب درس نوشته هایی از حجت الاسلام عباسی ولدی است که با بیان شیوایشان مبتنی بر آیات و روایات، خدا را به ما معرفی می کنند.

درس اول: چه طوری میشه خداروفراموش کرد؟

کسی می دونه؟

دریافت کنید
حجم: 139 کیلوبایت