بسم الله النّور

اگر از من بپرسند مهمترین عامل ناتوانی، بی انگیزگی و افسردگی چیست؟

می گویم ناامیدی

هیچ چیزی به اندازه ناامیدی نمی تواند انسان را زمین بزند و متوقف کند.

اگر متون قبلی را هم نخوانده اید، این متن را حتما بخوانید.

درس هفتم: به نظرتون میشه با خدا بود و نا امید بود؟

دریافت
حجم: 177 کیلوبایت