یا ربّ النّور و الظّلام

 

امشب راه یکساله

ده ساله، بیست ساله، هشتاد ساله و یا تمام عمرت

رقم خواهد خورد

مقدر خواهد شد که در راه می مانی، می ایستی

یا...

از راه خارج شده و به بی راهه می روی.

دینت باقی خواهد ماند

یا...

همه چیز بستگی به خودت دارد

امشب فقط تو هستی و خدا

و البته خدا فضا را برایت آسان کرده

تَنَزَّلُ الْمَلَائِکَةُ وَالرُّوحُ فِیهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن کُلِّ أَمْرٍ

خدا برایت نیروهای کمکی می فرستد

تا تقدیرت بهترین باشد

البته همه چیز بستگی دارد به خود خودت

تا با احیاء امشب قلبت را زنده کنی

یا در غفلت، قبل از مردن، خودت مرگت را رقم بزنی

 

قلب نوشت:

ربّی امشب موجودیم دست های خالی است و امید به رحمت بی پایانت