بسم الله النّور

دیروز برای علی زمانشان شورا تشکیل دادند که برکنارش کنند

و امروز برای علی زمان ما ...

ما امروز کمی از درد ولایت را درک میکنیم

وقتی ولیّ ما می گوید:

در تفسیر این مطلب، خیلی حرف میشود زد؛ یکی این است که در انتخاب رهبر آینده، ملاحظه‌ی خدا را بکنید. احتمال اینکه این دوره‌ای که تازه شروع خواهد شد، مبتلا بشود به این آزمایش، احتمال کمی نیست؛ آن وقتی‌که بنا است رهبر انتخاب بشود، ملاحظات و رودربایستی‌ها را کنار بگذارند؛ خدا را در نظر بگیرند، وظایف را در نظر بگیرند، نیاز کشور را در نظر بگیرند؛ بر این اساس رهبر انتخاب بشود؛ مهم‌ترین وظیفه به نظر ما این است؛ مراقبت کنند. اگرچنانچه در این مرحله و در این وظیفه‌ی بزرگ کوتاهی انجام بگیرد، در اساس کار مشکل به وجود خواهد آمد؛ این مهم‌ترین مسئله است که بایستی مورد توجّه قرار بگیرد.

از آن زمان قلب هامان بی قرار شده

و اشک‌هامان جاری

و بغض و فریادهامان فرو خورده

نمیدانم حال حضرت صدیقه طاهره که وجودش عصاره‌ی خلقت است چگونه بود وقتی حق امام زمانش را غصب کردند

اما او خود را فدایی امامش کرد

و ما...

--------------------------------------

حضور امام قائم است به اقبال امّت

اگر امّت روگرداند خداوند امام را از آن قوم میگیرد

و خداوند امام دوازدهم را از این امّت گرفت تا ظرفیت پذیرش امام در مردم ایجاد شود

در این زمان، حضور نایب امام امتحانی است برای امّت، تا خداوند امام را به آن ها برگرداند

و خداوند با هیچ قومی عقد اخوّت نبسته است

و فتنه اکبر زمان ما، در میزان پذیرش و اقبال مردم به نایب امام است

اگر امّت در این فتنه و امتحان بزرگ الهی مردود شوند خداوند نایب امام را هم از آن ها خواهد گرفت

و قومی را به جای این قوم خواهد آورد

اما ما به حول و قوه ی الهی نخواهیم گذاشت تا تاریخ تکرار شود

تا دوباره صدیقه اطهر پشت در بماند

تا دست ولایت در بند شود

و نخواهیم گذاشت، عاشورایی دیگر رقم  خورد و سر حسینی برای زنده ماندن اسلام بر نیزه رود

ما سقیفه ها را از ریشه خواهیم خشکاند تا حکومت های غاصب نتوانند دوباره بر مسند باطل خود تکیه دهند و ظلم و ظلمت را در جهان بسط دهند

که  «جاء الحق و زهق الباطل

انّ الباطل کان زهوقا»