بسم الله النّور

عموم مردم سازمان ملل را سازمان جهانی مستقلی می دانند که در جهت ایجادWorld peace و بسط human rights در سطح جهان ایجاد شده است.
در صورتی که این گونه نیست و سند رسمی نیروهای مسلح آمریکا پرده از واقعیت بر می دارد.

 

http://s5.picofile.com/file/8142425600/ADA469187_Page_1.jpg

برای اندازه ی اصلی روی تصویر کلیک کنید


در 14 می 2007 از سوی نیروهای مسلح آمریکا سندی رسمی  با نام «دکترین نیروهای مسلح ایالات متحده» منتشر شد که پرده از این واقعیت برمی داشت که نه تنها سازمان ملل سازمانی مستقل نیست بلکه زیر مجموعه ای از واحد CMOC  (مرکز فرماندهی عملیات های نظامی و غیر نظامی) نیروهای مسلح آمریکاست. (همین مطلب در صفحه ی 53 نسخه ی 2013 این سند هم آمده است.)
در  صفحه 132 این سند در تعریف این مرکز این گونه آمده است: « CMOC متشکل از نمایندگان نظامی، غیر نظامی، ایالات متحده و آژانس های چند ملیتی درگیر در عملیات ها می باشد.»

http://s5.picofile.com/file/8142426376/p_132.PNG
در صفحه ی بعدی این سند، نمودار ساختار سازمانی این مرکز آمده است که بخش های اصلی آن شامل بخش نظامی، سازمان ملل، آژانس های ایالات متحده و صلیب سرخ است.

http://s5.picofile.com/file/8142425676/FIGURE2.png

برای اندازه ی اصلی روی تصویر کلیک کنید


یونیسف، برنامه ی جهانی غذا، دپارتمان عملیات حفظ صلح، کمیسریای عالی پناهندگان و سایر آژانس های سازمان ملل، بخش هایی از سازمان ملل هستند که در ذیل  cmocقرار دارند.
در ادامه  ترجمه ی فارسی نمودار را مشاهده می فرمایید.

http://s5.picofile.com/file/8142425776/cmoc2.jpg

برای اندازه ی اصلی روی تصویر کلیک کنید