بسم الله القاصم الجبّارین

با ریاست جمهوری ترامپ، استراتژی ها تغییر نخواهند کرد، این تاکتیک‌ها هستند که تغییر می‌کنند. پس شیطان‌ بزرگ همچنان شیطان بزرگ است!

پ.ن 1: سگ زرد برادر شغال است.
پ.ن 2: به هیچ‌کس جز خدا امید نداشته باشید.