بسم الله النّور

اگر کتاب «نگاهی به رابطه عبد و مولا» از استاد پناهیان را نخوانده اید حتما بخوانیدش.