بسم الله النّور

یکی از مهم ترین ویژگی های غدیر این بود که پرده از چهره ی منافقین برداشت و حق و باطل جدا شد.

نکته ی عمدتا مغفول درباره ی نفاق این است که نفاق در محیطی به وجود می آید که غلبه با حق است. زمانی که اهل حق و خود حق در جامعه ای بروز و ظهور داشته باشند، عده ای برای مطامع و رسیدن به نفسانیات و منافعشان لباس نفاق بر تن می کنند. زمان های فتنه و امتحان های جامعه نفاق و منافقین از حق و اهل آن جدا می شوند.

 

امیر المؤمنین علیٌّ علیه‏ السلام :

أظهَرُ النّاسِ نِفاقا مَن أمَرَ بالطاعَةِ ولَم یَعمَلْ بها ، ونَهى عنِ المَعصیَةِ ولَم یَنتَهِ عنها .

امام على علیه‏ السلام :

آشکارترین منافق کسى‏ است که به‏ طاعت (خدا) فرا خواند و خودش بدان عمل نکند و از معصیت باز دارد و خودش از آن باز نایستد .

 

پناه بر خدا!

 

منبع: تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص: 459