معاون رئیس پلیس امارات:

ایران انتخاب کند: یا توافق هسته‌ای یا حمله داعش!

عجب ارتقاء جایگاهی پیدا کرده ایم در صحنه ی بین الملل که هرکسی جسارت تهدید ملت به این عظمت را به خود می دهد!

روحانی مچکریم!

دیگه حرفی ندارم!