بسم الله النّور

دوران امروز، دوران کثرت رسانه هاست

رسانه هایی که لقب «مجازی» گرفته اند

تا امام خامنه ای (حفظه الله) حرف می زند همه آماده اند و فوری پست می کنند مطالب و پوسترهایشان را

این تب تا دو سه روز ادامه دارد و...

--------------------

همه آماده اند در عصر امروز

آماده به تایپ...

آماده به تبلیغ و انتشار

اما مجازی

اقدام عملی کجاست؟

-------------------

همه ی ما در تعداد زیادی کانال و گروه و... عضویم

تعداد زیادی پیج را با محتواهای گوناگون دنبال می کنیم

همه ی محتواها خوب و عالی

هر روز بمباران می شویم

بمباران مطالب خوب و عالی

و چه اتفاقی برایمان می افتد؟

همه چیز برایمان عادی می شود...

آفت انقلابی گری همین عادی سازی است

برایمان عادی می شود آقا بگوید اقدام و عمل

و ما فقط اقدام کنیم و بگوییم جانم فدای رهبر

با این بمباران خبری برایمان عادی می شود که هر روز عده ای در دنیا مظلومانه کشته شوند و ما عکسشان را منتشر کنیم و بگوییم وای...

برایمان عادی می شود فریادهای هل من ناصر و این عمار

آفت انقلابی گری همین عادی سازی است

دشمن با خوب حربه ای بچه حزب اللهی ها را مشغول کرده است

او آن ها را از مطالعه جدا کرده است

ما را از تفکر و تعمق جدا کرده است

از عمل و اجرا جدا کرده است

او مارا بمباران کرده است با بمب هایی که هر روز در جیبمان میگذاریم

و خیلی شیک اجازه می دهیم با زیباترین و دوست داشتنی ترین مطالب ما را بمباران کند

آفرین می گویم بر استراتژی شیطان که خوب کارایی دارد در فشل کردن حس انقلابی!

او که به راحتی به نام جهاد! بچه حزب اللهی ها را تا نیمه شب بیدار نگه میدارد...

او که با نام انقلاب بچه حزب اللهی ها را ضد انقلاب* می کند و ...

-----------------

اگر از من بپرسند چرا جنبش دانشجویی خواب است؟

می گویم چون ارتباطات دیگر رو در رو نیست مجازی است!

شبکه های اجتماعی صرف، آفت انقلابی گری دانشجویی است!

اگر از من بپرسند چرا حرف های آقا زمین می ماند؟

می گویم شبکه های اجتماعی!

این شبکه های اجتماعی روح انقلابی گری را می کشد!

ناب ترین حرف ها را عادی می کند!

آفت انقلابی گری همین عادی سازی است!

آقا می گوید بصیرت!

ما تایپ می کنیم بصیرت و پوستر می زنیم برایش!

آقا می گوید ...

و...

 

* منظور از ضد انقلاب در اینجا یعنی گرفته شدن روح انقلابی از یک فرد که هدف را به ضد خودش تبدیل می کند.

پ.ن: ممکن هست بسیاری از شما با بنده مخالف باشید اما نظر حقیر همانی است که گفته شد. البته منظور من همه ی افرادی که از این شبکه ها استفاده می کنند نیست اما اکثرا در این شبکه ها به دام شیطان افتاده اند. چون کارکرد و خاصیت اصلی این شبکه ها و نوع ساختاری که دارد، افراد را خواسته یا ناخواسته مسخ می کند و روح انقلابی را از انقلابی ترین افراد می گیرد.

 

لینک مرتبط:

زندگی با چشمان بسته