بسم الله النّور

پیامبر گرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم:
اَلایمانُ نِصفانِ: نِصفٌ فی‌الصّبرِ وَ نِصفٌ فی ‌الشُّکِر.
ایمان دو نیم است: نیمی صبر و شکیبایی و نیمی دیگر شکر و سپاسگزاری است.

(تحف‌العقول، ص 47)

پیامبر گرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم:
علامةُ الشّاکِرِ اَربَعَةٌ: الشُّکرُ فی‌النَّعماءِ وَ الصَّبرُ فی‌البَلاءِ وَ القُنوعُ بِقِسَمِ اللهِ وَ لایَحمَدُ و لایُعظِّمُ الاّ اللهَ.
آدم شکرگزار چهار علامت دارد: در وقت نعمت شاکر، هنگام بلا صابر، به قسمت خدا قانع و تنها خدا را ستایش و بزرگداشت می‌دارد. (تحف‌العقول، ص 21)

امام جواد(ع):
نِعمَةٌ لاتُشکَرُ کَسَیئَةٍ لاتُغفَرُ.
نعمتی که شکر آن ادا نشود، همانند گناهی است که آمرزیده نگردد.

(بحار، ج 71، ص 53)