بسم الله النّور

http://www.manzoom.ir/media/movie_images/photo_2017-03-06_15-36-34.jpg.215x307_q85_box-0%2C0%2C853%2C1218_crop_detail.jpg

 

فیلم را ببینید، خیلی خوب بود.

این لینک به اندازه کافی ترغیب کننده هست برای دیدن فیلم! (البته برای بچه ها فیلم مناسبی نیست.)

امر به معروف یعنی برو سینما!