بسم الله النّور

در روایات بسیاری آمده است که در این ماه شیاطین در غل و زنجیرند، حالا بماند کدام دسته از شیاطین

اما یک نکته مهم وجود دارد، انسان با بررسی احوالاتش در این یک ماه می فهمد که حیطه نفوذ و عمل شیطان در زندگی اش تا چه اندازه بوده است و چه قدر از کم کاری ها، نتوانستن ها، بی ارادگی ها، گناهان و معاصی خفی و جلی و... حاصل اغوای شیطان بوده است.

ما را در این ماه پرخیر و برکت از دعای خیرتان بی نصیب نگذارید.