بسم الله القاصم الجبارین

 

ظهور زمانی اتفاق می افتد که مردم به سمت امام بروند و آن ها برای این امر، امتحان ها خواهند شد.

غربال خواهند شد.

و الان زمان امتحان این مردم است. حق و باطل مرزهایشان بسیار واضح شده و اگر انتخاب، حق باشد، حقی که هدف، وسیله اش را توجیه نمی کند...

در این صورت بیعتی است با حضرت صاحب الزمان که بگوییم ببینید ما به بصیرت این که باید به سمت شما و یارانتان بیاییم رسیده ایم...

تطمیع های یزیدیان هم در ما اثر ندارد!

و اگر تاریخ تکرار شود و انتخاب...

!!!!

دوباره عاشورا خواهیم داشت

و ان شاء الله برای عاشورا هم آماده ایم...

 

این امر وظیفه را از عمارها ساقط نمی کند!

نباید بگذاریم شرایط عاشورایی شود...

 

پ.ن: بعضی می گویند چرا بقیه نمی فهمند؟! شرایط بسیار واضح است...

پاسخ مشخص است! چرا صدای امام معصوم در عاشورا شنیده نشد؟ چرا آن همه نامه...

 

این ها مسئله شان قدرت هم نیست بلکه آمده اند تا تیشه به ریشه اسلام بزنند و ما این حسرت را بر دلشان خواهیم گذاشت!

 

و امید داریم تاریخ تکرار نشود

 

اما باید آماده باشیم...

آماده عاشورا