بسم الله

مدت ها بود دوست داشتم مستند خوان هشتم را ببینم. زیرا ایده ی جالبی داشت: «فرهنگ ازدواج در لبنان»

مستند که شروع شد و کمی جلو رفت! پشیمان شدم از دیدن و خریدن آن...

نگاه مردانه کارگردانان اثر در مستند جاری بود و نگاه کلیشه ای رایج که دخترها و خانواده هایشان سخت گیرند و مانع ازدواج!

ماجرای مستند از این قرار است که آقا پسرها در ایران نتوانستند دختر مناسب پیدا کنند و همه دخترها معیارهای نادرست داشتند و شنیدند دخترهای لبنانی آسان گیرند و اهل زندگی...

وقتی به لبنان می روند با برخی مردان و زنان و خانواده های لبنانی صحبت می کنند و معلوم است همه می گویند دخترهای لبنانی اهل سادگی اند و فوق العاده اند و...

اتفاقا در میان صحبت یکی از خانواده ها یکی از خانم ها گفت همه شان هم اهل سادگی نیستند...

خلاصه این که یک دخترخانم به آقا پسر راوی مستند معرفی می شود و ازدواج سر نمی گیرد.

دوست این آقاپسر یکی دیگر از کارگردانان این اثر، هنگام برگشت از ایران ازدواج می کند و خودش به این نتیجه می رسد که ازدواج قسمت است! لبنان و ایران ندارد!

این مستند با نگاه مردانه و یک طرفه اش نه تنها توهین به دختران سرزمینم بود بلکه ناشی از نگاه سطحی به مسئله ازدواج در میان عامه مردم است.

کافی است یک خانم برود شبیه این مستند را از نگاه دختران و زنان بسازد. آن وقت سخت گیری ها و بی مسولیتی های  آقاپسرها روشن خواهد شد.

بروید زندگینامه شهدای مدافع حرم و معیارهای همسرانشان را بخوانید. این دخترها برای همین زمانه بودند. تعدادشان هم کم نیست فقط باید برای توفیق همسری این دختران عفیف و نجیب لیاقت پیدا کرد.

بنده منکر معیارهای غلط دختران و خانواده هایشان نیستم اما این که جمع ببندیم و همه را شبیه یکدیگر بدانیم اشتباه است. یکی از دوستانم در عرف خانواده شان رسم بر مهریه سنگین بود اما خود دخترخانم راضی نبود و بعد از ازدواج مهرش را بخشید. از این گونه دخترها کم نیستند.

نگاه هایمان را اصلاح کنیم و معیارهایمان را خدایی...

پ.ن: ازدواج در جامعه ما در ابعاد گوناگون موانعی دارد و نمی توان مانع را یک جانبه در نظر گرفت. مؤلفه های گوناگونی دست به دست هم دادند که وضع ازدواج را در جامعه ما به اینجا رساندند و مهمترین تأثیر را انقلاب جنسی داشته است.

پ.ن2: مستند دو نگاه خوب از لبنان ارائه داد. اول این که لبنانی از چه دختران و چه پسران در سنین پایین ازدواج می کنند. دیگر این که پس از ورود نگاه انقلابی و شیعی به لبنان پس از انقلاب اسلامی ایران، می گفتند که ازدواج ها آسان تر شده و معیارها خدایی تر.

الحمدلله

پ.ن 3: این نقد راهم درباره مستند مطالعه کنید.