بسم الله النّور

امام خامنه ای حفظه الله در دیدار اعضای مجمع جهانی اهل بیت علیهم‌السلام و اتحادیه‌ی رادیو و تلویزیون‌های اسلامی که حدود 40 دقیقه طول کشید 27 بار از کلمه ی دشمن استفاده کردند.

دشمن که ما میگوییم، به یک موجود خیالی و توهّمی اشاره نمیکنیم. مراد ما از دشمن عبارت است از نظام استکبار؛ یعنی قدرتهای استکباری؛ قدرتهایی که حیاتشان متوقّف بر سلطه‌ی بر دیگران است، دخالت در امور دیگران، در اختیار گرفتن منابع مالی و حیاتی دیگران؛ اینها استکبارند؛ یا به تعبیر دیگری، سردمداران نظام سلطه. ما یک عنوانی داریم در ادبیّات سیاسی‌مان و آن عبارت است از نظام سلطه؛ یعنی تقسیم دنیا به سلطه‌گر و سلطه‌پذیر؛ این، نظام سلطه است. آن کسانی که سردمداران نظام سلطه‌اند، آنها دشمن هستند. اگر یک مصداق خارجی هم بخواهیم برایش مشخّص کنیم، رژیم ایالات متّحده‌ی آمریکا است. مظهر کامل نظام سلطه، رژیم ایالات متّحده‌ی آمریکا است. بعضی‌های دیگر هم البتّه هستند، منتها از همه عینی‌تر، واضح‌تر و روشن‌تر، رژیم ایالات متّحده‌ی آمریکا است؛ که از اخلاقیّات انسانی هیچ بهره‌ای ندارند، در انجام جنایت -همه‌جور جنایتی- هیچ ابایی ندارند و این جنایت و این فشار و این خشونت را هم خیلی راحت در زیر لبخند، در زیر الفاظ متعارف، الفاظ خوب و زیبا پنهان میکنند. مظهر آن این است. بنابراین دشمن که میگوییم یعنی این.

تعبیر مهم حضرت آقا را ببینید!

ایشان گفتنند دشمن از دیدگاه ما حیاتش متوقف بر سلطه ی دیگران است. یعنی در ذات استکبار سلطه است و ادامه ی حیاتش به این سلطه گری است.

حالا برخی بر می آشوبند از این تعبیرات

برآشوبید که ما نخواهیم گذاشت شما افساد طلبان به ادامه ی حیات دشمن کمک کنید.

یکی از علت های تعارض با جمهوری اسلامی هم همین است

جمهوری اسامی ایران حیات نظام استکباری جهان را به لرزه انداخته که آن ها چنین دست و پا می زنند برای حفظ ته مانده ی قدرت خود!