بسم الله النّور

خواستم های های گریه کنم برای مظلومیتتان رهبرم

برای این که حرف حرفتان زمین می ماند

وقتی گفتید:

هرآن چه رهبری در جلسات عمومی می گوید عینا همان مسائلی است که در جلسات خصوصی به رئیس جمهور و مسئولان ذی ربط می گوید. این حرف تبلیغی دروغی است  که از برخی خطوط قرمز در جلسات خصوصی صرف نظر شده. (دیدار با سران قوا و مسئولین 1394/4/2)

 

اللهم احفظ قائدنا الامام خامنه ای