بسم الله

امام على علیه السلام:

اَلْمُؤْمِنُ یُرضِیهِ عَلَى اللّه ِ الْیَسیرُ و لا یُسْخِطُهُ الْکَثیرُ... وَ الْمُنافِقُ یُسْخِطُهُ عَلَى اللّه ِ الْیَسیرُ و لا یُرضِیهِ الْکَثیرُ؛

مؤمن از اندک خدا خشنود مى شود و بسیارش او را ناراحت نمى کند و منافق از اندک خدا ناخشنود مى شود و بسیارش هم او را خشنود نمى سازد.

تحف العقول، ص۲۱۲

پ.ن: احتمالا کسانی هم که چشم نعمت‌بین ندارند و نعمات خداوند را نمی بییند و تمرکزشان بر نداده های خداست هم ...