بسم الله النّور

آقای رئیس جمهور ما هنوز به یاد داریم زمانی را که رئیس جمهور دوم خرداد دم از گفتگوی تمدن ها می زد و ایران محور شرارت خوانده شد!

و حالا هم حضرت عالی دم از آشتی با جهان می زنید و برای بار چندم در این چند ماهه تهدید شده ایم که بهمان حمله می شود؟!

 

نتانیاهو: به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله می‌کنیم

 

جناب رئیس جمهور حاصل بستن با کدخدا و دیپلماسی لبخند این است؟!