بسم الله النّور

 تسلیت می گویم رحلت حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی را خدمت نائب امام زمان، امام خامنه ای حفظه الله

وقتی قلب ولیمان محزون است، قلب ما هم به تبعیت محزون است.

اما این دو روز انقدر حرف شنیده ایم و گفته ایم که دیگر جای زدن آن حرف های تکراری در اینجا نیست.

من در حد خودم در دو مورد اطمینان قلبی دارم. یکی این که اگر مؤمن باشیم، در مورد حق یه یقین می رسیم نه به شک. اگر در این ایام شک داریم نسبت به عملکرد خودمان و دیگران و قضاوت هامان، یا ایمانمان قبلا مشکل داشته، یا الان دارد.

شاخص ما برای تشخیص حق، واضح و روشن است. شاخص و معیار قرآن است و روایاتی که حق و باطل را برایمان تبیین کرده اند و البته حضرت ولی امر امام خامنه ای حفظه الله که همین معیارها را در مواضع مختلف شرح و بسط داده اند.

مورد دیگری که به آن مطمئنم این است که «و من یتق الله یجعل لکم فرقانا» اگر متقی باشیم خداوند فرقان (تشخیص حق از باطل) را برایمان جعل می کند. پس اگر تقوایمان به راستی تقوا باشد ما را از فتنه ها که در آن حق و باطل در هم می آمیزند، نجات خواهد داد.

و در نهایت این که حواسمان باشد معیار و شاخص برای شناخت حق، خود حق است نه افراد.

بی شک امت اسلامی وارد امتحان جدیدی شده است و هر روز شاهد تحلیل ها و خوانش های جدید و بعضا ضد و نقیضی خواهیم بود که تشخیص را برایمان سخت میکند.

به حول و قوه الهی، با ایمان قوی، تقوا و تبعیت از امر «ولی» امام خامنه ای (روحی و نفسی له الفداه) از این فتنه هم گذر خواهیم کرد و گامی به سوی ظهور خواهیم برداشت.

ان شاء الله