بسم الله النّور

 

لا تایئسوا من روح الله انه لا یایئس من روح الله الا القوم الکافرون 

از نسیم رحمت الهى ناامید نشوید، که از رحمت خدا جز کافران ناامید نمى شوند.

 سوره یوسف آیه 2

 

و من یقنط من رحمة ربه الا الضالون 

جز گمراهان چه کسى از رحمت پروردگار خود ناامید مى شود؟

سوره حجر آیه 56

 

چه قدر مرز کفر و ضلالت نزدیک است!

فاصله اش یک ناامیدی است فقط!

نا امیدی از رحمت خداوند...

و نا امید کافر است و گمراه

چه قدر کفر و ضلالت به ما نزدیک است!

ما چه قدر به کفر و ضلالت نزدیکیم؟!